Onafhankelijke-Hypotheekadviseur.nl

Onafhankelijke-hypotheekadviseur.nl

Hypotheekvormen

Er zijn tal van hypotheekvormen. Welke vorm bij u past hangt af van uw situatie en wensen. Laat u adviseren over de diverse mogelijkheden tijdens een persoonlijk gesprek met een onafhankelijke-hypotheekadviseur bij u in de buurt.

Hieronder volgen in het kort de diverse hypotheekvormen, zodat u een beeld krijgt van wat de mogelijkheden zijn bij het afsluiten van een hypotheek.

Een annuïteiten hypotheek
Met een annuïteitenhypotheek lost u elke maand af én betaalt u rente. Kenmerkend is dat u in het begin veel rente betaalt en weinig aflost. Aan het einde van de looptijd is dat juist andersom. Door de aflossing neemt namelijk de hypotheekschuld af en betaalt u steeds minder rente. Dit betekent dat uw netto woonlasten langzaam toenemen, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is.

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die tijdens de looptijd de hypotheek willen verlagen met een gelijkblijvende maandlast gedurende de looptijd.

Voor- en nadelen
De bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde. Prettig als u zekerheid wil hebben over wat u elke maand kwijt bent. Bovendien weet u zeker dat aan het einde van de looptijd de hypotheek is afgelost.

Veel inflatievoordeel: uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen is het inflatievoordeel relatief groot omdat bij deze aflossingsvorm het grootste deel van de aflossing pas tegen het einde van de looptijd wordt betaald.

Omdat u meteen vanaf het begin aflost, wordt de hypotheekschuld lager en hoeft u minder rente te betalen. Het bedrag dat u als aftrekpost kunt opvoeren wordt daarmee ook langzaam minder. De netto woonlasten worden dus naarmate de hypotheek duurt, steeds hoger.

Een lineaire hypotheek
U lost met een lineaire hypotheek elke maand een vast bedrag af. Het bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen gedurende de looptijd van de lening. Bedraagt bijvoorbeeld het leningbedrag EUR 150.000,00 en is de looptijd 30 jaar, dan is de aflossing op jaarbasis EUR 150.000,00: 30= EUR 5.000,00 per jaar, ofwel EUR 416,67 per maand. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Daarnaast betaalt u rente. Het bedrag dat u betaalt aan rente wordt steeds minder doordat u aflost en uw hypotheekbedrag dus steeds verder afneemt. Deze hypotheekvorm kenmerkt zich door de hoge aanvangslasten welke geleidelijker lager worden.

Voor- en nadelen
U lost snel af en de maandlasten worden steeds minder. Bovendien heeft u de garantie dat aan het einde van de looptijd uw schuld is afgelost.

De maandlasten zijn in het begin relatief hoog omdat u direct start met de aflossing van de hypotheek.

Hypothecaire lening met getrapte aflossing
Bij een lineaire hypotheek zijn de eerste jaren de bruto maandlasten (evenals de netto maandlasten) relatief hoog omdat er naast rente over de (dalende) hoofdsom een bedrag aan aflossing moet worden betaald. Dit nadeel van de lineaire hypotheek heeft geleid tot de ontwikkeling van een bijzondere variant: de hypothecaire lening met getrapte aflossing.

Deze hypothecaire lening is eigenlijk een combinatie van een annuïteiten hypotheek en een lineaire hypotheek.

Bij getrapte aflossing blijft het aflossingspercentage, het percentage van de hoofdsom dat per jaar wordt afgelost, telkens voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, gelijk. Schoksgewijs treden er lastenverzwaringen op, namelijk wanneer een hoger aflossingspercentage aan de orde komt.

Deze hypotheekvorm is het meest geschikt voor mensen die gedurende de looptijd de hypotheek snel wensen af te lossen en de daarbij behorende hogere maandlasten (wel aflopend) kunnen en willen betalen.

Een spaarhypotheek
Met een spaarhypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. Naast de maandelijks rente betaalt u premie voor de spaarverzekering. Met een deel van de premie bouwt u (belastingvrij) vermogen op. Het andere deel van de premie geeft u de zekerheid dat wanneer u voor het einde van de looptijd overlijdt, de lening wordt afgelost. Met het opgebouwde vermogen lost u op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af.

Voor- en nadelen
Uw belastingvoordeel (renteaftrek) is optimaal omdat u tijdens de looptijd niet aflost en dus maandelijks over het volledige bedrag rente betaalt.

Sterke gebondenheid aan een geldgever: oversluiten heeft voor de geldnemer vaak grote negatieve financiële consequenties in zowel de fiscale als de verzekeringssfeer;


Een beleggingshypotheek
De beleggingshypotheek lijkt op een spaarhypotheek, met als belangrijkste verschil, dat uw inleg wordt belegd. Met een beleggingshypotheek bouwt u vermogen op via een beleggingsrekening. Pas aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek af met wat u heeft opgebouwd met beleggen in aandelen-, obligatie- of mixfondsen. Deze hypotheekvorm biedt de meeste kans op een hoog rendement en u profiteert maximaal van belastingaftrek.

Voor- en nadelen
Voelt u zich goed bij beleggen? Dan biedt de beleggingshypotheek de meeste mogelijkheden om een maximaal kapitaal op te bouwen. Bovendien is de inleg in de beleggingsrekening flexibel. U bent dus niet verplicht om elke maand een inleg te doen.

Beleggen is niet zonder risico. Het rendement kan tegenvallen en er is geen garantie dat u aan het einde van de looptijd uw lening kunt aflossen. Houd er ook rekening mee dat deze hypotheekvorm geen extra dekking biedt voor overlijden. U moet dus nog een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Een effectenhypotheek
Een effectenhypotheek is een aflossingsvrije- hypotheek waarbij de kapitaalsopbouw plaats vindt met een beleggingsportefeuille buiten de hypotheek om, waarmee aan het eind van de looptijd uw hypotheek word afgelost. Hierdoor lijkt de effectenhypotheek veel op de beleggingshypotheek, maar een effectenhypotheek is meer een combinatie van een aflossingsvrije- hypotheek, een effectendepot, en een overlijdensrisico verzekering. Dit is vooral een geschikte hypotheek voor mensen die het nodige inzicht en ervaring hebben met beleggen

Het grootste verschil tussen een beleggingshypotheek en een effectenhypotheek is dat u als klant niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt. Zo heeft u veel vrijheid, relatief lage kosten en een kans op hoog rendement met lage maandlasten. U moet wel er op letten dat het opgebouwde kapitaal niet onbeperkt belastingvrij is, en dat u veel risico heeft bij beleggen, en dat het beleggingsrendement soms gedeeltelijk belast is in Box 3.

Traditionele Levenhypotheek
De levenhypotheek is gekoppeld aan een levensverzekering. U lost tussentijds niets af maar spaart een bedrag in de levensverzekering. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheek met dit gespaarde bedrag afgelost.

Voor- en nadelen

De levenhypotheek is flexibel aan te passen. Dat is prettig wanneer uw leefsituatie verandert. Ook uw belastingvoordeel is optimaal omdat u tijdens de looptijd niet op uw hypotheek aflost.

Het bedrag dat wordt gespaard kan lager of hoger uitvallen. Dat hangt onder meer af van het rendement op beleggingen of de winst die de verzekeringsmaatschappij maakt. De kans bestaat dat aan het einde van de looptijd de hypotheek niet volledig wordt afgelost. Er kan ook geld overblijven.

Hybride hypotheek
Met de hybride hypotheek lost u niets af maar bouwt u met sparen óf beleggen vermogen op binnen een kapitaalverzekering.

Voor- en nadelen
De hybride hypotheek biedt veel keuzevrijheid. Heeft u bijvoorbeeld behoefte aan meer zekerheid of voelt u zich juist goed bij beleggen, dan kunt u tussentijds wisselen van sparen naar beleggen of andersom. Daarnaast is het een fiscaal aantrekkelijke hypotheek. U profiteert optimaal van de hypotheekrenteaftrek en van de vrijstellingen voor kapitaalopbouw binnen een kapitaalverzekering.

Omdat met beleggen niet te voorspellen is wat het eindkapitaal zal zijn, is er geen garantie dat u de hypotheek aan het einde van de looptijd ook daadwerkelijk kunt aflossen.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente en - de naam zegt het al - u bent tijdens de looptijd niet verplicht iets af te lossen. Voorwaarde bij deze hypotheekvorm is dat de waarde van uw huis aanzienlijk hoger is dan het geleende bedrag.

Voor- en nadelen

Omdat u alleen maar hypotheekrente betaalt en niets aflost, zijn de maandlasten relatief laag. Heeft u een meevaller of spaargeld opgebouwd, dan kunt u tussentijds boetevrij (tot een bepaald percentage van het leenbedrag) aflossen.

U bouwt geen vermogen op en bepaalt zelf hoe u in de toekomst uw hypotheek wilt aflossen. Dit kan door hiervoor te gaan sparen of door de verkoop van uw woning aan het einde van de looptijd.