Onafhankelijke-Hypotheekadviseur.nl

Onafhankelijke-hypotheekadviseur.nl

De Nationale Hypotheek Garantie

Wat is de NHG?
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de garantie die u kunt krijgen voor het afsluiten van een lening bij het kopen of verbouwen van een woning. De Nationale Hypotheekgarantie wordt afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Op welke manier staat het Waarborgfonds garant?
Bij het afsluiten van uw hypotheek maakt uw onafhankelijke-hypotheekadviseur met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Het kan voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor het aflossen van de hypotheek voor u niet meer mogelijk is. In zo'n geval zou u de woning moeten verkopen. Wanneer de woning met verlies wordt verkocht, ontstaat er een restantschuld. Het Waarborgfonds staat garant voor de terugbetaling van deze restantschuld aan de geldverstrekker. Ook kan het voorkomen dat u geen schuld heeft aan een gedwongen verkoop. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, als uw inkomen daalt door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid of als één van de beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld een scheiding. In deze gevallen kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Mocht u bijvoorbeeld betalingsachterstanden hebben, dat u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

De voordelen van de NHG

  • Voordelig - U betaalt een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,45% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld binnen een jaar terugverdiend.
  • Veilig - Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.
  • Verantwoord - NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.
  • Kosten fiscaal aftrekbaar - Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar.
  • Volledige financiering - U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen.

Taken van de Onafhankelijke-hypotheekadviseur m.b.t. NHG
U kunt een NHG hypotheek afsluiten via elke onafhankelijke-hypotheekadviseur in Nederland. Uw adviseur kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de NHG en de aanvraag van de NHG in orde maken. De aanvraag wordt tegelijkertijd met de aanvraag van de hypotheek bij de geldverstrekker ingediend. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan wordt de offerte van de lening uitgebracht op NHG-voorwaarden. U hoeft zelf geen acties te ondernemen.

Wat is het bedrag dat ik kan lenen?
Door middel van onderstaande berekening kunt u nagaan wat uw maximale lening met NHG is. Bij aankoop van een woning bestaan voor NHG twee maxima te weten:

De de totale kosten van het verkrijgen van een woning (de verkrijgingskosten) mogen niet hoger zijn dan € 265.000,- én u kunt niet meer lenen dan € 265.000,-.

NHG houdt bij bestaande bouw standaard rekening met 12% bijkomende kosten, hierdoor mag de koopsom of de taxatiewaarde niet meer bedragen dan € 236.607,14. Bij verkrijging van nieuwbouw rekent NHG standaard met 8% bijkomende kosten en bedraagt de maximale koop-/aanneemsom dus € 245.370,37.

Met deze rekenmodule kunt u berekenen wat u maximale hypotheek is met NHG.